Klik hier om in te loggen

03 - Hoe was dat vroeger?

Over het boeiende culturele huishoudelijke erfgoed

Museum Hengelo

Groep 1 - 2
 

Over het verleden is in Museum Hengelo veel te vinden. Dat gaat ook over de mensen die hier na 1945 wonen. De periode van vrede volgt op de onrustige tijd van de crisis in de jaren dertig en de tweede wereld oorlog. De industriestad Hengelo groeit razendsnel en de welvaart verandert het dagelijkse leven. Zo’n 60 jaar geleden verandert Hengelo langzaam van een stad met grote industrieën in een stad met kleinere bedrijven en meer diensten en handel. Maar niet alleen de stad verandert, ook het leven van de mensen maakt een grote omwenteling door. Dit wordt duidelijk als we de jeugd van de grootouders met de huidige jeugd vergelijken. Hierover gaat deze culturele ontmoeting. Een tijdreis waarover kinderen met ouderen zoals hun grootouders kunnen praten om zo tot een informatie uitwisseling tussen generaties te komen.

 

Van de naoorlogse periode zijn veel verhalen, gebruiken, voorwerpen en gebouwen bewaard gebleven. Zij maken deel uit van het culturele erfgoed van Hengelo. Museum Hengelo zorgt dat dit erfgoed niet verloren gaat en vertelt daarom graag de bijzondere verhalen van de stad. Natuurlijk worden de verhalen en activiteiten afgestemd op de kinderen  van groep 1 en 2.

 

De school wordt, als voorbereidende les, voorzien van film en beeldmateriaal met tijdsbeelden van wonen, spelen, kleding, verkeer en huishouden. N.a.v. een leuk inleidend verhaal over vroeger, wordt met kinderen gepraat over het verschil met hun huidige leven. Ook kan gevraagd worden om een enkel oud voorwerp van huis mee te nemen voor de inrichting van een “tafel van vroeger”, of de inrichting van de huishoek.  Denk aan oude huishoudelijke apparaten, kleding en spelletjes. Ook kunnen grootouders in de groep worden uitgenodigd om te vertellen over vroeger.

 

Een aantal dagen later  gaan de leerlingen, als culturele ontmoeting, naar Museum Hengelo aan de Beekstraat. Daar horen ze een kort verhaaltje over het leven in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Ook zien ze een reclamefilmpje over het gebruik van “moderne” elektrische apparaten uit die tijd. Daarna gaan ze onder begeleiding in groepjes op onderzoek uit om van alles te ontdekken over het verleden in de keuken, kelder, woonkamer en dorpskamer van het Van Benthem huis van Museum Hengelo. Voor de begeleiding van de groepjes in het museum zijn 6 ( groot) ouders noodzakelijk!

 

Op school volgt dan een evaluatie les. Daarin wordt nagepraat  over het bezoek aan het museum en de opgedane kennis. Dit kan ook worden uitgespeeld in de huishoek en verwerkt worden in taakwerkjes.

 

 

Over deze activiteit

Discipline cultureel erfgoed
Duur 1,15 uur (cultuurontmoeting)
Locatie op school en in Museum Hengelo
Periode gehele schooljaar 2019 -2020 in overleg met museum
Informatie

Voorbereidende les : 45 minuten op school

Cultuurontmoeting: 1,15  uur in Museum Hengelo

Evaluatie les: 45 minuten op school