Klik hier om in te loggen

08 Horen, zien en lezen

Bibliotheek Hengelo

Groep 3 - 4
 

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat muziek, via het ontwikkelen van luistervaardigheden, ook taalvaardigheden stimuleert.
Muziek en taal zijn beiden op luistervaardigheden gebaseerd. In dit project worden beide vaardigheden gestimuleerd.

 

Er zijn taalaspecten die je speciaal in muzieklessen tegenkomt. Die hebben te maken met luisteren, stemgebruik, articulatie, klankbewustzijn, gevoel voor ritme en frasering, het uitdrukken van ervaringen met muziek, het gebruik van muziek-vaktaal en de combinatie tekst-muziek. Allemaal aspecten die ook van belang zijn voor de taalontwikkeling van leerlingen.

 

Gezien vanuit het belang van de ontwikkeling van de hersenen in de basisschoolleeftijd en het belang van een goede luistervaardigheid voor de leerprestaties kan muziekeducatie leiden tot het beter begrijpen van taal en de leesvaardigheden stimuleren.

 

Tijdens deze workshop leren de leerlingen aan de hand van een verhaal of korte tekst te luisteren naar muziek, en tegelijkertijd te kijken naar kunstwerken. Daarvoor is verbeeldingskracht nodig, om de omschrijving en de muziek in het kunstwerk terug te vinden. Wie de kunstwerken van dichtbij bekijkt, hoort meer in de muziek. En wie goed naar de muziek luistert, ontdekt steeds meer details in de kunstwerken. Ook de koppeling met poëzie wordt gelegd. Een docent van Oyfo begeleidt (live gespeeld) de leerlingen tijdens deze workshop.

 

Lesmateriaal downloaden

Het lesmateriaal is te downloaden wanneer u bent ingelogd.
doc Lesbrief horen zien zwijgen 0,15 MB
docx Bijlage Lesbrief horen zien zwijgen 0,56 MB

 

Over deze activiteit

Discipline literatuur en muziek
Duur 40 minuten
Locatie school
Periode mei en juni 2019