Klik hier om in te loggen

18 Mijn stad Hengelo

Museum Hengelo

Groep 5 - 6
 

Een project over het boeiende culturele erfgoed van Hengelo.

 

Uit het verleden van onze stad Hengelo is nog veel te vinden. Dat gaat terug tot de mensen die hier in de prehistorie bij de beken leefden. Dan ontstaat er een dorp met een kasteel dat eeuwenlang een sluimerend bestaan leidt. Tot het midden van de 19e eeuw als Hengelo een industriële revolutie meemaakt en razendsnel groeit. Dat gaat door tot zo’n 50 jaar geleden. Met als onderbreking de tweede wereldoorlog. Daarna verandert het karakter van Hengelo langzaam van een industriestad naar een stad met meer diensten en handel.

 

Van deze geschiedenis zijn veel verhalen, gebruiken, voorwerpen en gebouwen bewaard gebleven. Zij vormen het culturele erfgoed van Hengelo. Museum Hengelo zorgt dat dit erfgoed niet verloren gaat en vertelt daarom graag het bijzondere verhaal van deze stad.

 

Op school wordt, als voorbereidende les, een film vertoond over de geschiedenis van Hengelo.

 

Daarna gaan de leerlingen, als culturele ontmoeting, naar het museum. Ze gaan in groepjes zelf aan de slag om van alles te ontdekken over het verleden van Hengelo. Ze beginnen in het museum aan de Beekstraat waar ze opdrachten uitvoeren over Huis Hengelo, het oude dorp, de opkomende industrie, de stadsuitbreidingen en de tweede wereldoorlog. De wederopbouw en de naoorlogse welvaart, mobiliteit, onderwijs en emancipatie komen aanbod met als metafoor de popmuziek.

Daarna volgt een korte stadswandeling naar de archeologie dependance van Museum Hengelo aan de Marktstraat via enkele oude straatjes met historische gebouwen. Over enkele panden wordt informatie verstrekt en vragen gesteld. In de dependance worden voorwerpen van de oudste bewoners bekeken, onderzocht en vragen beantwoord.

 

Met limonade wordt de culturele ontmoeting afgesloten.

 

Op school volgt dan een evaluatie les. Daarin bekijken en bespreken de leerlingen een aantal foto’s van voorwerpen die deel uitmaken van het culturele erfgoed van Hengelo.

 

Lesmateriaal downloaden

Het lesmateriaal is te downloaden wanneer u bent ingelogd.
pdf Mijn stad Hengelo Lesbrief 0,27 MB

 

Over deze activiteit

Discipline erfgoed
Duur 1,5 uur in museum en 1 uur buurtwandeling en bezoek locatie Markstraat
Locatie Museum Hengelo en Stadhuistoren
Periode najaar 2017 of voorjaar 2018
Informatie

De in de Voorbereidende Les te bekijken film (op DVD) volgt z.s.m.