Klik hier om in te loggen

27 Project 1430 voor de groepen 7-8

Zaal Zuid i.s.m. Museum Hengelo en Oyfo Kunst & Techniek e

Extra aanbod
 

De najaarstentoonstelling is nog volop in ontwikkeling. Het uitgangspunt is echter al wel bekend:

Huys Hengelo en haar sporen en restanten.

 

Huys Hengelo is een markant punt in de geschiedenis van Hengelo. Haar geschiedenis begint in de
14-de eeuw en eindigt omstreeks 1830 met de afbraak van de laatste gebouwen. 

Kunstenaars hebben in het verleden het Huys in tekeningen afgebeeld, treffend is de omschrijving op de website van Museum Hengelo over Huys Hengelo: onder het kopje kunstenaars staat  “het Huys als inspiratie voor kunstenaars”.                                                                                                            
 

In 1995 is men begonnen te zoeken naar sporen en restanten van deze havezate. Ook nu nog spreekt Huys Hengelo tot de verbeelding.

 

Het is de bedoeling het vergeten materiaal, dat bestaat uit zandsteendelen afkomstig uit de groeves bij Bad Bentheim, zichtbaar en beleefbaar te maken.

Plaatselijke kunstenaars van nu worden gevraagd eigen werk te maken met als inspiratie Huys Hengelo (met haar sporen en restanten). Op deze manier worden de disciplines erfgoed en beeldende kunst met elkaar verbonden.

Een professionele jury maakt een keuze uit alle inzendingen en selecteert het werk van een aantal kunstenaars dat zal deelnemen aan deze tentoonstelling.

Het gekozen werk vormt het uitgangspunt voor het te ontwikkelen lesmateriaal bij de tentoonstelling.

 

Zoals het er nu naar uitziet zal de tentoonstelling uit twee delen bestaan: een eerste deel bij Museum Hengelo en een vervolgdeel bij Zaal Zuid. Bij het tweede deel worden de leerlingen uitgenodigd zelf aan de slag te gaan met het tentoongestelde werk middels allerhande opdrachten.

 

Lesmateriaal downloaden

Het lesmateriaal is te downloaden wanneer u bent ingelogd.
pdf Project 1430 7-8 Lesbrief 0,26 MB
pdf Project 1430 7-8 PowerPointpresentatie 3,09 MB
pdf Project 1430 7-8 Voorbereidende Les 0,45 MB
pdf Project 1430 7-8 Verwerkingsles 0,37 MB

 

Over deze activiteit

Discipline beeldende kunst en erfgoed
Duur 1 uur en 15 minuten
Locatie Zaal Zuid
Periode najaar 2016
Informatie

De tentoonstelling wordt gerealiseerd in samenwerking met Museum Hengelo. 

De Cultuurontmoeting is op locatie Zaal Zuid kunstpodium (Esrein, naast CREA) waar 9 à 10 kunstwerken te zien zijn. Bij Museum Hengelo (Beekstraat) is, eventueel als voorbereiding - of verwerkingsles, een extra tentoonstelling te bezoeken die bestaat uit 3 à 4 kunstwerken.

 

Bij de tentoonstelling ontwikkelt CREA een passend educatief programma.

Leerlingen hebben het meeste profijt van dit project als op school van tevoren de voorbereidende les wordt uitgevoerd door de groep.