Menu
 
Klik hier om in te loggen

27 Feesten rond de wereld 1-8

vrij aanbod

Rabotheater i.s.m. Oyfo Kunst & Techniek

Extra aanbod
 

Feesten rond de Wereld is een project waarin alle kinderen van de school samen een voorstelling verzorgen in het Rabotheater.

 

De leerlingen zingen, bespelen instrumenten of dansen tijdens de voorstelling. Zij worden daarbij instrumentaal begeleid door professionele musici. De technische ondersteuning is in handen van de theatertechnici van de schouwburg.

 

Alle onderdelen van de voorstelling worden in de weken hier aan voorafgaand voorbereid in de klassen. De leerkrachten van de school worden inhoudelijk voorbereid door vakleerkrachten van Oyfo muziek, zodat zij in de groepen aan de slag kunnen met het lesmateriaal. In de laatste dagen voorafgaand aan de voorstelling zijn de vakleerkrachten van Oyfo in de school aanwezig om de puntjes op de i te zetten. De samenwerking met de musici en de theatrale setting geven dit project een meerwaarde. De voorstelling wordt iets van de leerlingen zelf: ze maken het niet alleen mee, maar dragen ook zelf helemaal bij. Ze zijn ‘aandeelhouder’ in het artistieke product en beseffen zo dat muziek en dans niet alleen iets is van andere mensen, maar ook van henzelf.

 

Cd’s worden alleen gebruikt in de voorbereidingsperiode in de klas of voor effecten of functionele geluidsfragmenten. Tijdens de voorstelling worden de kinderen live begeleid door een professionele band, bestaande uit vakdocenten van Oyfo muziek. Het Rabotheater begeleidt, stuurt en ondersteunt de ontwikkeling van de decors die door de school worden gemaakt. Kleding en rekwisieten worden door ouders gemaakt.

 

De voorstelling wordt uitgevoerd in de grote zaal onder begeleiding van de technici van het theater.

 

Over deze activiteit

Discipline muziek
Duur 2 weken, dagelijks drie kwartier per dag per groep en de dag van de uitvoering: de gehele dag
Locatie voorbereiding op school, voorstelling in het Rabotheater
Periode in overleg
Informatie

Dit project is geschikt om een bijzonder jubileum van de school mee te vieren.

 

De gemiddelde prijs van € 7,- per leerling (waar het programma Kunst op School op is gebaseerd)

geldt ook voor dit project. De groepen kunnen dan niet nog een keus maken uit het programma Kunst op School. Meerkosten zijn voor rekening van de school.

 

Natuurlijk kan een school er ook voor kiezen dit project los van het Kunst op Schoolprogramma in te kopen.