Klik hier om in te loggen

26 Educatieve 'voorjaars' tentoonstelling ...terwijl de dingen nog van alles zeiden...7-8

Zaal Zuid Kunstpodium en Historisch Museum Hengelo

Extra aanbod
 

In samenwerking met het Historisch Museum Hengelo presenteert Zaal Zuid Kunstpodium (Zaal Zuid) een tentoonstelling met materiaal uit het Historisch Museum en uit de kunstcollectie van de gemeente Hengelo.                                                                                                                                                

De tentoonstelling …terwijl de dingen nog van alles zeiden… belicht vanuit het perspectief van de beeldende kunst het cultuurhistorisch begrip ‘’erfgoed’’. De collectiestukken uit het Historisch Museum die hiervoor zijn gebruikt, bestaan hoofdzakelijk uit objecten, gebruiksvoorwerpen een beeldmateriaal uit het fotoarchief. De werken uit de kunstcollectie van de gemeente Hengelo die voor de tentoonstelling gekozen zijn, komen uit de periode van de vroege jaren vijftig tot aan ongeveer 1990.  Het gaat om schilderijen, grafiek, tekeningen en klein plastiek. Bij de selectie van stukken en werken uit de beide collecties, heeft Zaal Zuid zich behalve door overeenkomsten in tijd, plek en omgeving, laten leiden door het perspectief van kijken, beeld (vorming), verwondering en verbeelding dat eigen is aan de beeldende kunst.

 

…terwijl de dingen nog van alles zeiden… is opgebouwd uit ensembles waarin verschillende historische objecten, gebruiksvoorwerpen en foto’s en beeldende kunst in een bepaalde samenhang worden gepresenteerd. Die samenhang kan helder en volgbaar zijn maar evenzeer associatief en bevragend.  Ieder ensemble heeft een min of meer  thematisch uitgangspunt. Soms is dat verbonden met de geschiedenis en ontwikkeling van de stad Hengelo,  zoals in het ensemble rondom verwoesting, wederopbouw, architectuur en stadsplanning. Of een meer algemeen cultureel bepaald thema in het ensemble rondom arbeidsethos, optimisme en heroїek.

 

Lesmateriaal downloaden

Het lesmateriaal is te downloaden wanneer u bent ingelogd.
pdf Lesbrief ...terwijl de dingen nog van alles zeiden... 0,46 MB
pdf Voorbereidende les (Bijlage 1) ...terwijl de dingen nog van alles zeiden... 0,57 MB
pdf Verwerkingsles (Bijlage 3) ...terwijl de dingen nog van alles zeiden... 0,50 MB

 

Over deze activiteit

Discipline beeldende kunst en erfgoed
Duur 1.15 uur
Locatie Zaal Zuid Kunstpodium (naast CREA)
Periode in overleg, van mei t/m eind juni 2014
Informatie

Het lesmateriaal bestaat uit een lesbrief, een voorbereidende les (bijlage 1) en een verwerkingsles (bijlage 3). (Bijlage 2 wordt tijdens het project uitgedeeld.)

Daarnaast is er een trailer beschikbaar die van tevoren met de leerlingen te bekijken is: 

http://youtu.be/AVv2-qjxsHo

 

Alle groepen 7 en 8 kunnen kosteloos deze tentoonstelling bezoeken naast de voorstelling of het project naar keuze uit het gewone aanbod.