Klik hier om in te loggen

11 Filo de Gelukkige Steen

Oyfo Kunst & Techniek e

Groep 3 - 4
 

‘Filo de Gelukkige Steen’ is een workshop waarin kinderen onbevangen naar kunst kijken en de eigen fantasie omzetten in een unieke gelukssteen, gemaakt van speksteen.

 

Naar aanleiding van Filo, een in de groep ten toon gesteld beeldend kunstwerk, worden in een kringgesprek open vragen gesteld aan de kinderen.

Filosoferen leert kinderen gedachten om te zetten in woorden, te zoeken naar mogelijke verklaringen, creatief te denken en ideeën om zetten in beeld.

 

Na het gesprek volgt een korte PowerPoint presentatie: een inleiding over (het werk van) de docent en informatie over de grondbeginselen van het beeldhouwen, o.a. het planmatig weghalen van materiaal en het omzetten van 2 - naar 3 dimensionale vormen. Er wordt uitleg gegeven over het materiaal speksteen en het gebruik van gereedschap en schuurpapier.

De kinderen gaan met deze informatie aan de slag met elk een eigen steen.

Aan het eind van de les wordt de gelukssteen in de bijenwas gezet; zo wordt de kleur verdiept en de steen waterafstotend gemaakt.

 

De ochtend wordt afgesloten met een evaluatie. De gemaakte geluksstenen kunnen na de workshop op school worden geëxposeerd.

 

Lesmateriaal downloaden

Het lesmateriaal is te downloaden wanneer u bent ingelogd.
pdf Lesbrief Filo de Gelukkige Steen 0,33 MB
pdf Voorbereidende les Filo de Gelukkige Steen 0,28 MB
pdf Bijlage 1 Vragenlijst bij Voorbereidende les Filo de Gelukkige Steen 0,12 MB
pdf Bijlage 2 Brief ouders Filo de Gelukkige Steen 0,13 MB
pdf Verwerkingsles Filo de Gelukkige Steen 0,24 MB

 

Over deze activiteit

Discipline beeldende kunst en film: beeldende kunst
Duur 1 les van 2,5 uur
Locatie op school: eigen lokaal of handenarbeidlokaal
Periode in overleg met CREA
Informatie

Bij dit project is een Lesbrief ontwikkelt met daarbij een Voorbereidende les en een Verwerkingsles.
De groepsleerkracht wordt verzocht kort voor de cultuurontmoeting aandacht te besteden aan het project, met als suggesties daarbij de Voorbereidende les met de bijlage 1. Na de cultuurontmoeting kan de leerkracht gebruik maken van de Verwerkingsles
Er is ook een brief voor ouders van de leerlingen toegevoegd (bijlage 2) waarin gevraagd wordt om de kinderen een oude handdoek mee te geven; deze is nodig bij de uitvoering van de cultuurontmoeting. De leerkracht wordt verzocht deze brief van tevoren mee te geven aan de kinderen.