Klik hier om in te loggen

05 De Dansparade

Oyfo Kunst & Techniek e

Groep 1 - 2
 

Leerlingen uit de groepen 1 en 2 kunnen tijdens de danslessen ervaring opdoen met verschillende dansstijlen, met verschillende manieren van bewegen, met oefeningen maar ook met improvisaties. Expressie is bij het dansen een belangrijk middel.

 

De lessen worden deskundig opgebouwd met  een warming-up en cooling down. De dansen sluiten aan bij de fysieke mogelijkheden van de leerlingen.De muziekkeuze wordt uiteraard aangepast aan de belevingswereld van de leerlingen.

 

Dit project kan aansluiten bij de ICC thema’s ‘De jaren 50-60’  en ‘Cultureel Erfgoed’. In overleg kan een maatwerkprogramma geleverd worden.

 

Lesmateriaal downloaden

Het lesmateriaal is te downloaden wanneer u bent ingelogd.
pdf Lesbrief de Dansparade 0,37 MB
pdf Voorbereidende les de Dansparade 0,15 MB
pdf Verwerkingsles de Dansparade 0,13 MB

 

Over deze activiteit

Discipline dans en theater: dans
Duur 3 lessen van 1 uur
Locatie op school in eigen lokaal of speelruimte of bij CREA (balletzaal)
Periode in overleg met CREA
Informatie

Bij dit project is een Lesbrief ontwikkelt met daarbij een Voorbereidende les en een Verwerkingsles. De groepsleerkracht wordt verzocht kort voor de eerste en kort na de laatste dansles aandacht te besteden aan het project, met als suggesties daarbij de Voorbereidende les en de Verwerkingsles.