Klik hier om in te loggen

31 Koraal van keramieK

Oyfo Kunst & Techniek (RW)

Groep VSO 3 - 4
 

Keramiek is de verzamelnaam voor alle voorwerpen die van gebakken klei zijn gemaakt. Het begrip keramiek is afkomstig van het Griekse woord 'Keramos', dat staat voor leem, pottenbakkersklei ofwel 'werk gemaakt van aarde'.
 

‘Koraal van keramieK’ is een beeldend project waarbij leerlingen kennismaken met een keramiekatelier en het hele keramiekproces.

Tijdens de cultuurontmoeting geeft de kunstenaar een korte uitleg: wat is keramiek, welk materiaal gebruik je, hoe boetseer je, hoe maak je een afdruk, hoe en waarom worden werkstukken gedroogd en gebakken; de leerlingen bekijken o.a. de oven.
Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag en maken, na uitleg van de opdracht en een korte demonstratie, een ‘koraal van keramiek’.
Wanneer de koraal-vorm gereed is maken ze m.b.v. verschillende materialen en gereedschappen afdrukken in de vorm.
 

De werkstukken worden na de ontmoeting gebakken en kunnen ruim 2 weken erna worden opgehaald bij Oyfo. Per groep wordt er 1 doos met werkstukken -voorzien van school- en groepsnaam- klaargezet.

 

Dit programma is nog in ontwikkeling, de precieze invulling kan afwijken van hetgeen is aangegeven.

 

Over deze activiteit

Discipline beeldende kunst
Duur 1,5 uur
Locatie Oyfo
Periode januari - februari 2024