Klik hier om in te loggen

19 Hengelo blijft groeien!

Museum Hengelo

Groep 7 - 8
 

Over het boeiende culturele erfgoed van Hengelo.

 

In het midden van de 19e eeuw maakt het dorp Hengelo een industriële revolutie mee en groeit dan razendsnel, met als onderbreking de tweede wereldoorlog. Zo’n 60 jaar geleden verandert het karakter van Hengelo van een stad met grote industrieën in een stad met meer specialistische bedrijven, diensten en handel. En er komen mooie woonwijken bij, terwijl oude industrieterreinen een nieuwe bestemming krijgen. Deze spectaculaire veranderingen zijn goed te volgen in Museum Hengelo maar ook te zien vanaf de toren van het stadhuis.

 

Het verleden van Hengelo gaat terug tot de mensen die hier in de prehistorie bij de beken leefden. Dan ontstaat er een dorp met een kasteel dat eeuwenlang een sluimerend bestaan leidt tot de komst van betere wegen en spoorverbindingen. Daarna gaat het snel. Van dit verhaal van Hengelo zijn veel beelden, documenten, voorwerpen en gebouwen bewaard gebleven. Zij vormen ons culturele erfgoed dat graag getoond wordt door Museum Hengelo.

 

Op school wordt, als voorbereidende les, een film vertoond over de geschiedenis van Hengelo.

In Museum Hengelo gaan de leerlingen, als culturele ontmoeting zelf aan de slag. Een introducerende presentatie laat de uitbreiding van de stad zien aan de hand van oude kaarten en luchtfoto’s. In groepjes gaan de leerlingen in het museum zelf aan de slag met het verleden van Huis Hengelo, het oude dorp, de opkomende industrie, de stadsuitbreidingen en de tweede wereldoorlog. Ze zoeken ook uit wat vroeger de bestemming was van hun schoollocatie en van hun wijk. De wederopbouw, de groeiende welvaart met mobiliteit, onderwijs, emancipatie en de kleiner wordende huishoudens komen zijdelings aan bod.

 

Daarna volgt een korte wandeling naar het stadhuis langs overgebleven panden van het oude dorp. Vervolgens beklimmen we de stadhuistoren om vanboven de stadsontwikkeling en het stedenbouwkundige erfgoed te bekijken. De herkenning en typering van de verschillende gebouwen en stadsdelen sluit de culture ontmoeting af.

 

Over deze activiteit

Discipline erfgoed
Duur 2,5 uur (cultuurontmoeting)
Locatie Museum Hengelo en Stadhuis
Periode voorjaar 2021
Informatie

Voorbereidende les : 30 minuten op school

Culturele ontmoeting: 1,5 uur in museum + 1 uur torenbeklimming

Verwerkingsles: 30 minuten op school