Menu
 
Klik hier om in te loggen

Aanbod online

De commissie Kunsteducatie heeft voor u een nieuw programma Aanbod online 2019-2020 samengesteld volgens het Kunstmenu. Inschrijven dient te gebeuren vóór de zomervakantie .

 

Iedere groep kan zich aanmelden voor een eerste keuze- en een tweede keuzeactiviteit. Wil je meer informatie over hoe het inschrijven via de website werkt? Bekijk dan de handleiding.

 

Elke groep neemt uiteindelijk deel aan één activiteit uit dit programma. De eerste keuze wordt bij het indelen van de groepen zoveel mogelijk gerespecteerd. Het uitbreiden van projecten is vaak mogelijk evenals het leveren van projecten op maat. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de leden van de commissie Kunsteducatie (zie Contact ) of met de projectvertegenwoordigers (zie Aanbieders ).

 

In het komende schooljaar worden in het kader van ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ alle projecten weer voorzien van kern- en tussendoelen, die aansluiting gaan krijgen op de doorgaande leerlijn.

Voor veel voorstellingen en voor beide films wordt hier ook aan gewerkt.

 

Lesmateriaal

Bij vrijwel elke voorstelling, film en project is educatief materiaal ontwikkeld. Over het algemeen is dit digitaal beschikbaar en kunt u dit downloaden op de site. Bij uitzondering zal het aan u worden opgestuurd. Wilt u uw collega’s ook wijzen op de site waar het materiaal te vinden is, of dit materiaal aan hen doorsturen?

 

Evaluatieformulieren

U heeft het afgelopen jaar massaal gebruik gemaakt van de evaluatieformulieren om uw mening te geven over de voorstellingen en projecten waaraan uw groep heeft deelgenomen. Alle op- en aanmerkingen die hieruit naar voren zijn gekomen, hebben wij ons ter harte genomen en waar mogelijk actie op ondernomen. Graag vragen wij u om ons ook het komende jaar weer te laten weten wat u van de voorstellingen / projecten vond. De evaluatieformulieren worden na elke activiteit verstuurd naar de ICC'er die het op zijn/haar beurt door kan sturen naar de betreffende groepsleerkracht; de leerkracht kan het formulier digitaal invullen en 'met een druk op de knop' terug sturen.

 

Namens de commissie Kunsteducatie wensen wij u en de leerlingen een cultureel en kunstzinnig schooljaar toe!

 

Klaske Buis en Emiel Bennink

Beleidsmedewerker Cultuur / Coördinator Cultuureducatie

Gemeente Hengelo Gemeente Hengelo/ Oyfo Kunst & Techniek